Dokumentation: Upphandla klimatsmart och hållbart, 15 april

SKL har tagit fram en idéskrift om klimatsmart och hållbar upphandling för att underlätta att fler kommuner använder sig av det stöd som finns hos bland annat SKL Kommentus och Upphandlingsmyndigheten.

Se webbsändningen från den 15 april

Länk till webbsädningen den 15 april (60 min)

Seminariet presenterade stöd från SKL Kommentus och exempel från Örebro kommun om hur man arbetar praktiskt med klimatsmart och hållbar upphandling.

Presentationer från den 15 april

Filerna är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Upphandla klimatsmart och hållbart

Kerstin Blom Bokliden och Andreas Hagnell, SKL.

Vilket hållbarhetsstöd kan en kommun få av SKL Kommentus?

Peter Nohrsedt, hållbarhetschef SKL Kommenturs Inköpscentral.

Hur upphandlar vi klimatsmart och hållbart i Örebro?

Katarina Crafoord, hållbarhetssamordnare Örebro kommun.

Se webbsändingen och ta del av dokumentationen även från den 6 maj

Upphandla klimatsmart och hållbart, 6 maj

SKL anordnade den 6 maj ett webbinarium på samma tema, där bland annat Joakim Thornéus, Upphandlingsmyndigheten och Jeanette Karlsson, Karlstad kommun deltar.

Tips och goda exempel från SKL

SKL:s arbete med klimatsmart upphandling

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot