Dokumentation: Webbsändning om Särskild AGS-KL förmån som ersätter AB § 28 mom. 9

I samband med avtalsförhandlingarna 2017 träffades en principöverenskommelse om att utmönstra Allmänna bestämmelser (AB) § 28 mom. 9 avseende sjuklön ur AB och ersätta den med en försäkringslösning i Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL).

SKL och Pacta har nu kommit överens med samtliga motparter om hur försäkringslösningen ska se ut. AGS-KL tillförs en ny förmån, Särskild AGS-KL-förmån. Bestämmelsen i § 28 mom. 9 utmönstras ur AB och ersätts av Särskild AGS-KL-förmån från och med 1 juni 2018. Dessa ärenden kommer då att hanteras av AFA Försäkring.

SKL och Pacta informerar tillsammans med AFA Försäkring om den nya försäkringen och övergångsreglerna.

Webbsändning

Webbsändningen är gratis och finns nu tillgänglig att se i efterhand.

Presentation om Särskild AGS-KL-förmån (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot