Dokumentation: Webbsändning om Sveriges viktigaste chefsjobb

För att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och attrahera människor som vill ta ansvar som chef och ledare måste välfärdens arbetsgivare öka mångfalden och ge cheferna förutsättningar att vara bra. Det måste vara tydligt att alla har möjlighet att utvecklas, förverkliga sin potential och lyckas i uppdraget som chef.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot