Dokumentation: webbsändning om vuxenutbildning i Sverige

En webbsändning om kommunal vuxenutbildning arrangerad av SKL och Arbetsförmedlingen.

Den kommunala vuxenutbildningen spelar en allt viktigare roll i samhället. Den har betydelse både för individers utveckling och möjlighet till arbete samt arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov och nyanländas etablering i samhället.

I programmet ges en introduktion till vad vuxenutbildning är och vilka möjligheter som finns. I
programmet presenteras grundläggande fakta om vuxenutbildningens uppdrag och målgrupp, urvalsregler och elevernas studiefinansiering. Detta varvas med goda exempel på hur vuxenutbildningen kan fungera i praktiken. Programmet berör också hur vuxenutbildningen kan samverka med andra aktörer, som Arbetsförmedlingen och näringslivet.

Webbsändning

Webbsändningen är gratis och finns nu tillgänglig att se i efterhand.

Webbsändning (nytt fönster)

Inbjudan (PDF, nytt fönster)

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot