Dokumentation: Workshop nyanlända och kollektivtrafik

Den 19 september 2016 samlade SKL en rad experter till en workshop för att identifiera hinder och möjligheter för hur nyanlända kan få bättre tillgång till kollektivtrafik.

Dagen inleddes med ett välkomnande och en presentation av SKL. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna presenterade sedan sina verksamheter och de utmaningar som finns kring dagens ämne.

Workshopen berörde två huvudfrågor:

  • Hur komma till rätta med brist eller avsaknad på tillräcklig kollektivtrafik till och från anläggningsboende eller motsvarande?
  • Hur kunna erbjuda kollektivtrafikbiljetter för asylsökande och nyanlända?

Ta del av dokumentationen från workshopen (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot