Dokumention: Revisionskonferens för landsting och regioner 2017

Revisionen i Landstinget i Värmland, tillsammans med SKL, bjöd in till konferens i augusti för revisorer i landsting och regioner. Deltagarna genomförde två dagar med fullt program och dokumentationen kan du ta del av här.

Östen Högman, revisionens ordf. Landstinget i Värmland, Lars Österdahl, fullmäktiges ordf. Landstinget i Värmland och Fredrik Larsson, landstingsstyrelsens ordf. hälsade alla välkomna.

Presentationer 29 augusti

Hur går det för landstingen och regionerna och hur ska de klara sitt åtagande i framtiden?

Presentation av Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL (PDF, nytt fönster)

Revisionsdelegationen inom SKL och God revisionssed 2018

Nu startar arbetet, var med och påverka!
Presentation av Lotta Ricklander, SKL (PDF, nytt fönster)

Prisbelönt nationell samverkan för tjänsteinnovation inom hälso- och sjukvård

Presentation av Tomas Edman, verksamhetsansvarig Experio Lab (PDF, nytt fönster)

Presentationer 30 augusti

Vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet

Presentation av Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård/omsorg, SKL (PDF, nytt fönster)

När vården lyfter – Med Svensk Luftambulans kommer vården till patienten

Presentation av Gunnar Blomqvist, förbundsdirektör Svensk Luftambulans (PDF, nytt fönster)

Erfarenheter från granskning när det finns fler ägare och medlemmar

Presentation av Richard Norberg, revisionsdir. VLL (PDF, nytt fönster)

Vi behöver uppmärksamma revision i olika samverkansorgan

Presentation av Karin Tengdelius, SKL (PDF, nytt fönster)

Att jämföra äpplen och päron? En internationell utblick på kommunal revision

Presentation av Anna Eklöf, SKL (PDF, nytt fönster)

Från Bryssel till Ljusnarsberg. Hur arbetar EU:s revisionsrätt?

Presentation av Peter Eklund, Europeiska revisionsrätten (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot