Stärkt välfärd med samlat fibernät

Staten behöver samla sina fibernät i en gemensam organisation för att både underlätta för kommunerna att möta välfärdens utmaningar och stärka konkurrenssituationen på marknaden, sa Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL, vid ett seminarium i riksdagen.

– Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är ägandet och organiserandet av infrastrukturen intressant. Om vi inte klarar bredbandsutbyggnaden riskeras det vi är allra bäst på, nämligen att konkurrera med kunskap, sa Teres Lindberg. Hon menade också att frågan om att hela Sverige ska ha tillgång till bredband på ett bra och effektivt sätt är en demokratifråga.

Sättet staten organiserar sitt ägande av fibernäten påverkar i hög grad möjligheterna att nå bredbandsmålet, öka konkurrensen, underlätta för kommuner och landsting att möta alla de utmaningar man står inför samt ge fler invånare tillgång till bredband.

– Det som nu behövs är att regeringen ger tilläggsdirektiv till "Utredningen om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur" om att även utreda en gemensam organisation för de statliga fibernäten, sa Gunilla Glasare.

Under seminariet berättade Jon Karlung, internetoperatören Bahnhofs VD, om den frustration som finns bland marknadens aktörer över att svartfiber inte går att köpa från de statliga aktörerna. Jonas Malmlund, partner på Deloitte, gick igenom hur bristen på svartfiber från neutrala aktörer hämmar konkurrensen, motverkar bredbandsutbyggnaden och riskerar rikets säkerhet.

Erik Ottoson avslutade med att konstatera att förväntningar från kommande generation på hur IT-infrastrukturen kommer vara och fungera är redan mycket höga och kommer bara att öka.

Inbjudan Ett samlat statligt fibernät ger stora vinster för det svenska samhället (PDF, nytt fönster)

Nedan återfinns filmer och presentationer från seminariet som under Teres Lindbergs (S) och Erik Ottosons (M) värdskap arrangerades av SKL.

Filmer från föredragningarna

Teres Lindberg (S) - Inledning till seminariet angående behovet av att samla de statliga fibernäten i en gemensam organisation

Suzanne Liljegren, moderator - Introduktion till ämnet

Jon Karlung, VD Bahnhof - Konkurrensmässiga bredbandspriser

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL - Välfärden, näringslivet och bredbandsmålet

Jonas Malmlund, partner Deloitte - Marknadens behov och robusta nät

Erik Ottoson (M) - Avslutning av seminariet ”Ett samlat statligt fibernät ger stora vinster för det svenska samhället”

Presentationer

Välfärden, näringslivet och bredbandsmålet - Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad (PDF, nytt fönster)

Marknadens behov och robusta nät - Jonas Malmlund, partner Deloitte (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot