Anmäl alltid hot, hat och våld, webbseminarium

SKL samtalar under en timme med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten om rättsfall där förtroendevalda har anmält händelser av hot, hat och våld och där rättsprocesserna har lett fram till att gärningspersonerna har dömts. Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten tagit fram skriften Anmäl alltid hot, hat och våld – det handlar om demokratin. Anmälan utgör alltid grunden för en fällande dom. Under webbinariet kommer du att få möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Anmäl alltid hot, hat och väld, webbutiken

Fakta

SKL genomför en satsning i samarbete med regeringen för att stödja medlemmarna i arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevalda. Inom ramen för satsningen genomför SKL en serie webbseminarier om olika aspekter av frågan.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot