Digital kompetensutveckling - om digital delaktighet, webbsänding

I arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är det viktigt att också öka den digitala delaktigheten. Du får ta del av erfarenheter från Rättviks kommun. SKL sänder live om digital delaktighet ifrån Offentliga Rummet.

Här berättar Rättviks kommun om sitt arbete med teknikcoacher och Wifi på alla äldre- och LSS-boenden. I december 2018 startade Rättviks kommun ett DigidelCenter som ska bli en del av kulturhusets ordinarie verksamhet. Ni får också en utblick i vilka satsningar som sker inom Digidel nätverket. 

DigidelCenter, Rättvik

Medverkande är:

  • Sara Hansson, Projektledare digitalisering, Socialförvaltningen Rättviks kommun
  • Gunilla Klingh, Verksamhetschef, Socialförvaltningen Rättviks kommun
  • Britta Sandblom, Verkställande tjänsteperson, Föreningen sambruk
  • Terese Raymond, Nationell koordinator för Digidelnätverket

Samtalsledare: Anders Nordh, SKL

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot