Kommuner och regioners handlingsmöjligheter i förhållande till EU:s regler om statligt stöd

Sveriges nätverk för statsstöd håller i samverkan med SKL lunchseminarium om kommuner och regioners möjligheter att finansiera verksamheter som omfattas av EU:s regler för statligt stöd.

Anmäl dig

Innehåll

Seminariet tar sin utgångspunkt i det arbete som görs i Upphandlingsmyndighetens statsstödsfunktion. Programmet har fokus på kommuner och regioners förutsättningar att finansiera sådant där statsstödsreglerna måste beaktas.

Nätverksträffen kommer även att webbsändas.

När webbsändningen avslutats finns utrymmer för frågor och diskussion ytterligare 30 minuter. Presentationerna skickas per e-post efter seminariet till de som anmält sig. Seminariet kommer att kunna ses i efterhand på SKL:s webbplats under begränsad tid. Väl mött!

Program

11.30-12.00

Samling med lunchwrap på Tolvan

12.00-12.05

Introduktion

Förbundsjuristen Helena Linde, juridiska avdelningen, SKL

12.05-12.10

Upphandlingsmyndighetens uppdrag

Chefsjurist Anders Asplund, Upphandlingsmyndigheten

12.10-12.30

Att lämna stöd – fokus på stöd enligt gruppundantagsförordningen (GBER)

Statsstödsexpert Magnus Lindbäck, Upphandlingsmyndigheten

12.30-12.40

Exempel på kommunala statsstödsärenden

Statsstödsspecialist Christian Blume, Upphandlingsmyndigheten

12.40-12.55

Erfarenhet av att tillämpa statsstödsreglerna; fokus på bostadsstöd

Enhetschef Johnny Kellström, Länsstyrelsen i Stockholms län

12.55-13.00

Avslutande kommentarer

Förbundsjurist Helena Linde, juridiska avdelningen, SKL

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot