Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor

Vid denna introducerande kurs kommer du att få ta del av en introduktion till komplexa frågor, SKL:s modell för att hantera dem och de erfarenheter som kommuner har av arbetet med medborgardialog i
komplexa frågor. En skrift om SKL:s utvecklingsarbete presenteras också.

Anmäl dig

Sveriges kommuner och Landsting har tillsammans med erfarna praktiker och forskare utvecklat en modell för att arbeta med medborgardialoger i komplexa frågor. Under 2015-2018 har tio kommuner provat och vidareutvecklat arbetet tillsammans med SKL, forskare och erfarna praktiker. Kommunerna i nätverket har prövat modellen på frågor som rör; trygghet, integration, områdesutveckling, omorganisation av skolan och stora infrastrukturprojekt.

Under 2019 och 2020 kommer SKL också att inleda ett nytt utvecklingsarbete för kommuner och regioner som vill pröva och utveckla arbetet med medborgardialog i komplexa frågor. Denna kurs är en bra introduktion om ni är nyfikna på arbetet.

Program 10:00-16:00

  • Introduktion till medborgardialog i komplexa frågor
  • Bakgrund till SKL:s arbete med medborgardialog i komplexa frågor
  • Varför medborgardialog i komplexa frågor?

Lunch

  • Medborgardialog i komplexa frågor – SKLs modell
  • Introduktion till modell för medborgardialog i komplexa frågor
  • Exempel på medborgardialog i komplexa frågor från två kommuner

Avslutande reflektioner

Informationsansvarig

  • Nils Munthe
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot