Webbsänd kort introduktion av God revisionssed 2018

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 fastställs i oktober för att tillämpas under mandatperioden 2019-2022. Den har utvecklade avsnitt om bland annat revisorernas riskanalys, revision av samverkansorgan samt om grunderna för revisorernas kritik med mera. Under denna öppna webbsändning ger dig en kort introduktion om den nya seden.

God revisionssed 2018 innehåller också vissa nyheter om revisorernas arbetssätt och förhållningssätt. Det är Revisionsdelegationen inom SKL som beslutar om revidering av god revisionssed vart fjärde år. I slutet av november 2018 kan den beställas eller laddas ner från SKL:s webbplats.

Gå direkt till webbsändingen (Play, nytt fönster)

Medverkande är Anna Eklöf, Lotta Ricklander och Karin Tengdelius.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot