Webbsändning: Aktuellt från SKL - skola

Sändningen tar upp ramavtal för nyckelfärdiga förskolebyggnader samt verktygslådan "En rektors första hundra dagar".

Program

Ramavtal för nyckelfärdiga, permanenta förskolebyggnader

Behovet av nya förskolor är stort i landets kommuner. SKL och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) berättar om den ramavtalsupphandling som nu pågår.

Verktygslåda: "En rektors första hundra dagar"

Nu finns ett operativt stödmaterial för nya skolledare, i form av en digital verktygslåda. SKL har tagit fram verktygslådan i samarbete med föreningen för Sveriges skolchefer, Jönköpings kommun samt Lärarförbundets skolledare.

LIKA för lärare

För att underlätta digitaliseringen av skola och förskola finns skattningsverktygen LIKA – it-tempen för skola och förskola och lärare. Den 10 juni lanserar SKL version 2.0 av LIKA lärare – med en hel del nyheter.

Medverkande

Christin Appel, Helena Bjelvenius samt Susanna Frigghe, utredare från SKL, och Rickard Andersson, projektledare upphandling för förskolebyggnader, SKL Kommentus.

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot