Webbsändning: Aktuellt från SKL - skola

Sändningen tar bland annat upp digitala verktyget Hejsvenska samt inspirationsmaterial om att motverka könsskillnader i skolresultat.

Innehåll

Programmet tar upp information från SKL inom skolområdet.

Hejsvenska – digitalt stöd för SFI

Lyssna till Malmö stad som berättar om det uppmärksammade digitala verktyget som ger möjlighet att träna svenska på SFI-nivå. Verktyget är kostnadsfritt och kan användas av alla.

Motverka könsskillnader i studieresultat – nytt inspirationsmaterial från SKL

Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. För att lyfta orsaker och sprida hur kommuner arbetar för att förbättra resultaten har SKL nu tagit fram ett inspirationsmaterial.

Beprövad erfarenhet i praktiken

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I denna programpunkt diskuteras beprövad erfarenhet och hur man kan få till det i praktiken. Vi får höra röster från lärare och rektorer.

Medverkande

Helena Bjelvenius, Bodil Båvner och Åsa Ernestam, utredare från SKL, samt Annika Hansen, förstelärare SFI, och Malin Hoff, SFI-lärare, Komvux i Malmö (inspelat från Skolriksdag 2019).

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot