Webbsändning: Nationella läkemedelslistan

Lagen om en nationell läkemedelslista träder i kraft den 1 juni 2020, och senast två år senare ska all hantering av recept på läkemedel, förskrivna hjälpmedel och livsmedel skötas via listan. För landsting, regioner och kommuner innebär detta att ett omfattande förändringsarbete behöver göras, både för att anpassa IT-system och arbetssätt.

Webbsändning: Nationella läkemedelslistan

Uppdraget att ta fram den nationella läkemedelslistan ligger hos E-hälsomyndigheten. SKL och Inera medverkar i arbetet och jobbar tillsammans för att stötta sina medlemmar och ägare i omställningsarbetet. I detta direktsända webbseminarium ger vi en nulägesrapport och svarar på era frågor. Även Magnus Åsén, som leder E-hälsomyndighetens arbete med läkemedelslistan, medverkar i sändningen.

Detta är det andra webbseminariet om nationella läkemedelslistan. Sändningen spelas in och finns tillgänglig i efterhand.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Olof Raab
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot