Alla vinner! - Hur en välfungerande klagomålshantering kan förbättra din skola

Välkommen till en halvdagskonferens för idé- och erfarenhetsutbyte kring klagomålshantering. SKL och Friskolornas riksförbund arrangerar gemensamt denna konferens som riktar sig till skolhuvudmän.

Anmäl dig

Program

  • kl. 13.00 Maria Caryll, SKL, hälsar välkomna
  • kl. 13.10 Erfarenheter från Skolinspektionens kvalitetsgranskning och process för anmälningsärenden
  • kl. 13.40 Arbete med klagomålshantering och tillit på skolnivå (medverkande representanter från fristående och kommunal verksamhet)
  • kl. 14.30 Fikapaus
  • kl. 14.50 Systematiskt arbete med klagomålshantering på huvudmannanivå (medverkande representanter för enskild och kommunal huvudman)
  • kl. 15.35 Panelsamtal och möjlighet för frågor där alla medverkande deltar
  • kl. 15.50 Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund, avslutar
  • kl. 16.00 Slut.

Många klagomål om skolan från vårdnadshavare och elever anmäls direkt till Skolinspektionen istället för till huvudmannen. Det finns mycket att vinna för alla inblandade om klagomålen istället riktas direkt till berörd skola och huvudman. En väl fungerande klagomålshantering ger huvudmannen och skolan möjlighet att uppmärksamma och åtgärda brister på skolnivå så tidigt som möjligt. Detta bidrar till att problem kan lösas snabbare, närmare eleven. Rätt ordnad kan klagomålshanteringen även bidra till minskad administration och ge viktig information till huvudmannens och skolans kvalitetsarbete, vilket kan bidra till högre kvalitet i skolan för alla elever.

Vid halvdagskonferensen medverkar representanter från Skolinspektionen, kommunala och enskilda huvudmän samt rektorer för att dela med sig av erfarenheter och idéer.

Konferensen har ett begränsat antal platser. Varje huvudman får därför anmäla högst två deltagare.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot