Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör villkoren i AB

Anmälan och inbjudan publiceras 25 september 2017.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot