Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

Kursen ger fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör villkoren i AB

Anmäl dig

Inbjudan Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning 28-29 november 2017 (PDF, nytt fönster)

Innehåll

Kursen syftar till att genom genomgång av avtalet och ett utbyte av erfarenheter ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.

Kursen behandlar inte beräkning av lön.

Under kursen varvas genomgång av avtalet, diskussioner samt praktiska tillämpningsövningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot