Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

Kursen ger fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör villkoren i AB

Inbjudan och anmälan öppnar den 16 mars 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot