Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning lön

Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna

Anmälan och inbjudan publiceras 8 augusti 2017.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot