Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning lön

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar.

Anmäl dig

Under kursen behandlas avtalskonstruktion samt koppling mellan HÖK, AB och arbetsrättslig lagstiftning i de delar som berör löneberäkning.

Beräkning av lön enligt bilaga U ingår.

Under kursen varvas föreläsning med gruppdiskussioner och grupparbeten.

Inbjudan AB Lön 4-5 oktober 2017 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot