Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktnin

Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med
inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna.

Anmälan och inbjudan öppnar den 23 mars 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot