Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna.

Anmäl dig

Innehåll

Kursdagarna har fokus på vissa delar av AB och viss lagstiftning. Du som deltagare kan välja att delta en av dagarna eller båda.

Dag 1

Allmänna bestämmelser (AB)

  • Anställningsform
  • Lön och avlöningsförmåner
  • Särskilda ersättningar
  • Delar av bilagorna J, M och U

Korrigering av preliminär lön samt felaktig lön

Dag 2

Arbetstid

Ledigheter

  • SjlL, SemL, FörL
  • Allmänna bestämmelser

Kursdagarna bygger på att du som deltagare aktivt bidrar till innehållet genom att ge oss föreläsare frågeställningar som du tycker är aktuella i ditt arbete och som vi avsatt tid för att besvara respektive kursdag. Under dagarna varvar vi föreläsning med diskussioner, ett aktivt deltagande förutsätts.

Föreläsare

Förhandlare från Förhandlingssektionen, avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting.

Information

Observera att antalet deltagare är begränsat. Antal personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas. Vid flera anmälningar från samma arbetsgivare har personalchefer/förhandlingschefer/lönechefer företräde om platserna behöver begränsas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Din kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.

Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen. Vid eventuella behov av logi i samband med kursen, bokar och betalar deltagaren detta själv.

Kursmaterial

SKL erbjuder digitalt kursmaterial. Bekräftade deltagare får tillgång till detta material cirka 1 vecka innan kursstart via mejl.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot