Analysera och utveckla funktionshinderområdet - dag 2

En tvådagarsutbildning om hur du, för en mer träffsäker verksamhetsutveckling, kan analysera och förstå olika nyckeltal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Inbjudan Analysera och utveckla verksamhet för personer med funktionsnedsättning (PDF, nytt fönster)

Detta är en tvådagarsutbildning och utbildningstillfällena är den 3 oktober och 7 november 2017.

Anmälan till bägge dagarna

Innehåll

SKL och RKA erbjuder en utbildning där vi utgår från relevanta nyckeltal för socialtjänsten. Vi kommer att varva teori med praktiskt arbete, dialog och erfarenhetsutbyte. Ta med dator eller surfplatta för egna sökningar i Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se). Som deltagare förväntas du arbeta med en hemuppgift, med återkoppling den andra utbildningsdagen.

Utbildningen riktar sig till personer som finns på förvaltnings- och verksamhetsnivå, och
som i sitt uppdrag använder öppna jämförelser och andra nyckeltal för verksamhetsutveckling. Vår ambition är att du som deltagare efter kursen ska ha bättre kunskap om och förståelse för vad indikatorer och nyckeltal visar och kan användas till, och att du fått inspiration och verktyg som underlättar analys på hemmaplan.

För att utbildningen ska bli så relevant som möjligt, kommer vi att anpassa innehållet till deltagarna. Detaljerat program skickas ut till deltagarna innan utbildningens start. Antalet platser är begränsat.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot