Analysera och utveckla individ- och familjeomsorgen dag 2 av 2

SKL och RKA erbjuder en tvådagarsutbildning om hur du, för en mer träffsäker verksamhetsutveckling, kan analysera och förstå olika nyckeltal för individ- och familjeomsorgen. Dag 1 är den 10 september och dag 2 är den 6 november.

Vi kommer varva teori med praktiskt arbete, dialog och erfarenhetsutbyte. Ta med dator eller surfplatta för egna sökningar i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Som
deltagare förväntas du arbeta med en hemuppgift, med återkoppling den andra
utbildningsdagen.

Vår ambition är att du som deltagare efter kursen ska ha bättre kunskap om och förståelse för vad indikatorer och nyckeltal visar och kan användas till, och att du fått inspiration och verktyg som underlättar analys på hemmaplan.

Antalet platser är begränsat. Detaljerat program skickas ut till deltagarna innan utbildningens start.

Innehåll Analysera och utveckla individ- och familjeomsorgen dag 1

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot