Analysera och utveckla socialtjänsten - dag 2

SKL och RKA erbjuder en tvådagarsutbildning (5 september samt 9 oktober) om hur du, för en mer träffsäker verksamhetsutveckling, kan analysera och förstå olika nyckeltal för socialtjänsten.

Vi kommer varva teori med praktiskt arbete, dialog och erfarenhetsutbyte. Utbildningen riktar sig till personer som finns på förvaltnings- och verksamhetsnivå, och som i sitt uppdrag använder öppna jämförelser och andra nyckeltal för verksamhetsutveckling.

Observera att detta är en tvådagarsutbildning (5 september samt 9 oktober). Anmälan görs vid första tillfället för båda dagarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot