Analysera och utveckla socialtjänsten - dag 2

SKL och RKA erbjuder en tvådagarsutbildning (5 september samt 9 oktober) om hur du, för en mer träffsäker verksamhetsutveckling, kan analysera och förstå olika nyckeltal för socialtjänsten.

Inbjudan analysera och utveckla socialtjänsten 5 september och 9 oktober 2017 (PDF, nytt fönster)

Anmälan till båda dagarna

Vi kommer varva teori med praktiskt arbete, dialog och erfarenhetsutbyte. Utbildningen riktar sig till personer som finns på förvaltnings- och verksamhetsnivå, och som i sitt uppdrag använder öppna jämförelser och andra nyckeltal för verksamhetsutveckling.

Observera att detta är en tvådagarsutbildning (5 september samt 9 oktober). Anmälan görs vid ett tillfälle för båda dagarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot