Använd kompetens rätt - breddad rekrytering i praktiken

Välfärden behöver anställa många nya medarbetare. Antalet barn, unga och äldre ökar kraftigt och därmed behövs det fler som arbetar inom till exempel vård, skola och omsorg. Samtidigt som bristen på arbetskraft är stor, så står många människor utanför arbetsmarknaden. Hur ändrar vi på detta?

En konferens om att möta rekryteringsutmaningen i välfärden på nya sätt!

När olika delar i kommunen, HR, socialtjänst - arbetsmarknadsenhet och utbildningsförvaltning jobbar tillsammans med långsiktig kompetensförsörjning som mål kan vi kombinera arbetsgivarens behov av arbetskraft med individers behov av stöd i arbete.

Det handlar om att tänka nytt om vem som gör vad och utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Rätt kompetens på rätt plats kan skapa högre kvalitet i verksamheten – och skapa möjligheter för fler att komma i arbete. Den här dagen får du inspiration och exempel på hur vi gör det i praktiken.

Konferensen anordnas av SKL i samarbete med Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet.

Program

09:30-10:00

Kaffe och registrering. Hämta din namnbricka i Stora salen.

10:00-12:00

Välkommen till Örebro


Att möta rekryteringsbehoven på nya sätt

Hur kan vi som arbetsgivare möta rekryteringsbehoven? SKL har tagit fram nio strategier för att klara kompetensförsörjningen. I Örebro arbetar man med en av strategierna, ”använd kompetens rätt”, för att tänka nytt kring vem som gör vad.
Caroline Olsson, sektionschef, avdelningen för arbetsgivarpolitik, Maria Cederskär, HR-strateg, Örebro kommun.

En stödjande arbetsplats eller individuellt stöd i arbete?

Vilka förutsättningar finns på arbetsplatser för att ta tillvara kompetensen hos personer med funktionsnedsättning? Vad behövs för att arbetsgivare ska kunna ta ett första steg mot en mer inkluderande rekrytering – som också främjar arbetsmiljön för nya och gamla medarbetare? Örebro Universitet har genomfört en intervjustudie med chefer, personal och stödfunktioner inom HR och arbetsmarknadsenhet. Här presenteras resultaten.
Johanna Gustafsson, med. dr och forskare vid institutionen för hälsovetenskaper - Örebro Universitet med speciellt intresse för metoden Supported employment (ES).

12:00-13:00

Lunch. Serveras i hotellets matsal.

13:00-14:30

Använd kompetens rätt – en interaktiv workshop

Här får du delta i en workshop tillsammans med medarbetare från Örebro kommun. Vi kartlägger arbetsuppgifter och frågar oss – gör rätt kompetens rätt saker?

Nya medarbetare genom nya samarbeten

Många elever från gymnasiesärskolan vill och kan arbeta, men får ofta inte chansen. Det visar bland annat en rapport från Myndigheten för delaktighet. I Karlskoga inleds nu ett samarbete med gymnasiesärskolan för att skapa möjligheter till jobb som samtidigt bidrar till kommunens kompetensförsörjning.
Romina Ramos, utredare, Myndigheten för delaktighet, Nils Varg, enhetschef arbetsmarknad, Stefan Jern, rektor Möckelngymnasiet, Lotta Larsdotter, enhetschef daglig verksamhet och medlem i FUB.

14:30-15:00

Paus. Kaffe serveras i Lilla salen.

15:00-15:45

Vem får plats på morgondagens arbetsplats?

Att rekrytera från grupper som tidigare lämnats utanför arbetsmarknaden kan förändra både förutsättningar och krav på arbetsplatsen. Hur ska stödet på framtidens arbetsplatser utformas? Ligger ansvaret på HR, företagshälsan, arbetsmarknadsenheten eller staten? Eller allihop – men på andra sätt än idag?
SKL:s Caroline Olsson, SKL i samtal med Johanna Gustafsson, med. dr och forskare vid institutionen för hälsovetenskaper - Örebro Universitet, Kristin Bengtsson enhetschef Bokens äldreboende – Falkenbergs kommun

15:45

Summering och avslutning

Vad har vi lärt oss idag och vad kan vi ta med oss till kollegor och våra respektive verksamheter?

Informationsansvarig

  • Madelene Wennberg
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot