Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

Kursen är ägnad att ge en grundläggande genomgång om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, om de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete

Inbjudan och anmälan öppnar den 22 januari 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot