Arbetsrättslig Baskurs

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

Anmäl dig

Inbjudan Arbetsrättslig Baskurs (PDF, nytt fönster)

Innehåll på kursen

 • Samspelet lagar och avtal, Arbetsrättens källor
 • Förhållandet mellan arbetsgivare och den anställde
  • Anställningens ingående
  • Under anställningen
  • Anställningens avslutande
   • personliga skäl/avsked
   • arbetsbrist
 • Förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer
  • Kollektivavtalet
  • Förhandlingar
 • Diskriminering

Kursen består av föreläsningar och grupparbeten med diskussioner av typfall.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot