Arbetsrättslig Baskurs

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

Anmälan och inbjudan publiceras den 24 augusti 2017

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot