Arbetsrättslig Baskurs

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

Anmälan och inbjudan öppnar den 13 augusti 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot