Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med seminariet är att ge fördjupade kunskaper inom nämnda rättsområde

Anmäl dig

Inbjudan Arbesrättsseminarium Arbetsbrist (PDF, nytt fönster)

Innehåll

  • Vad är arbetsbrist?
  • Formalia vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
  • Omplaceringsskyldigheten enligt LAS
  • Turordningsreglerna vid uppsägning
  • Uppsägningstider
  • Företrädesrätt till återanställning
  • Skadestånd och preskription

Kursen består av föreläsningar och diskussioner utifrån praktiska typfall.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot