Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med seminariet är att ge fördjupade kunskaper inom nämnda rättsområde

Anmälan och inbjudan öppnar den 24 augusti 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot