Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

SKL och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med seminariet är att ge fördjupade kunskaper inom nämnda rättsområde

Anmäl dig

Innehåll

  • Vad är arbetsbrist?
  • Formalia vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
  • Omplaceringsskyldigheten enligt LAS
  • Turordningsreglerna vid uppsägning
  • Uppsägningstider
  • Företrädesrätt till återanställning
  • Skadestånd och preskription

Kursen består av föreläsningar och diskussioner utifrån praktiska typfall.

Föreläsare

Arbetsrättsjurister från avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting.

Information

Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker i den ordning anmälningarna inkommer. Antal personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Din kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.
Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen.

Vid eventuella önskemål om logi i samband med kursen, bokar och betalar deltagaren
detta själv.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot