Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

SKL och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Seminariet ska ge fördjupade kunskaper inom rättsområdet.

Innehåll och anmälan öppnar den 23 augusti 2019 kl 09.00.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Tomas Björck
    ArbetsrättsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot