Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

SKL och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Seminariet ska ge fördjupade kunskaper inom rättsområdet.

Anmälan och information om innehåll öppnar den 23 augusti kl 09.00.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Tomas Björck
    Arbetsrättsjurist
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot