Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med kursen är att förmedla kunskap om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter när denne står inför att skilja en arbetstagare från dennes anställning.

 • Misskötsamhet i olika former
 • Olika typer av missbruk – dock ej sjukdom/rehabilitering
  • Fötroendemissbruk
  • Missbruk av ställning i organisationen
 • Samarbetssvårigheter
 • Lojalitetsfrågor
  • Anställdas lojalitetsplikt
  • Yttrandefrihet
 • Brottslighet inom och utom anställningen
 • Arbetsrättsliga tidsfrister
 • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

Kursen består av föreläsningar och grupparbeten med diskussioner av typfall.

Kursmaterial

SKL erbjuder digitalt kursmaterial. Bekräftade deltagare får tillgång till detta material cirka 1 vecka innan kursstart. Var observant att tillgång till materialet sker via mejl.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot