Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med kursen är att förmedla kunskap om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter när denne står inför att skilja en arbetstagare från dennes anställning.

 • Misskötsamhet i olika former
 • Olika typer av missbruk – dock ej sjukdom/rehabilitering
  - Förtroendemissbruk
  - Missbruk av ställning i organisationen
 • Samarbetssvårigheter
 • Lojalitetsfrågor
  - Anställdas lojalitetsplikt
  - Yttrandefrihet
 • Brottslighet inom och utom anställningen
 • Arbetsrättsliga tidsfrister
 • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

Kursen består av föreläsningar och grupparbeten med diskussioner av typfall.

Föreläsare

Arbetsrättsjurister från avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Information

Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker i  urordning. Antal personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Din kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.
Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen.

Vid eventuella önskemål om logi i samband med kursen, bokar och betalar deltagaren detta själv.

Kursmaterial

SKL erbjuder digitalt kursmaterial. Bekräftade deltagare får tillgång till detta material cirka 1 vecka innan kursstart. Var observant att tillgång till materialet sker via mejl.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot