Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

Anmälan och inbjudan öppnar den 7 september 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot