Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

Innehåll och anmälan öppnar den 14 juni 2019 klockan 09.00.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Christina Madfors
    Arbetsrättsjurist
  • Helene Evers
    Arbetsrättsjurist
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot