Arbetsrättsseminarium verksamhetsövergång

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta arrangerar ett seminarium kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.

Anmäl dig

Inbjudan Verksamhetsövergång (PDF, nytt fönster)

Innehåll

  • I vilka situationer aktualiseras verksamhetsövergång
  • Vilka lagregler gäller vid övergång av verksamhet
  • Upphandling och entreprenader, några arbetsrättsliga frågor
  • Förhandlingsskyldighet med fackliga organisationer
  • Kollektivavtalen vid övergång av verksamhet, anställningsvillkor i övrigt
  • Rättspraxis, tvister

På kursen varvas föreläsningsavsnitt med grupparbeten och diskussioner om praktiska typfall. Syftet är att belysa några vanligt förekommande arbetsrättsliga frågeställningar i samband med verksamhetsförändringar och verksamhetsövergång.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot