Arena Bygga Skola 2018

En konferens och mötesplats för alla som på olika sätt är inblandade i att planera, bygga, använda och förvalta skolor. Ta del av aktuell forskning och beprövad erfarenhet om olika lärmiljöer samt hur vi tillsammans kan skapa bra skolor.

Anmäl dig

Preliminärt program

9.00 Lokalerna öppnas. Registrering och kaffe.

10.00-10.15 Välkommen! En introduktion till dagen

10.15-11.30 Vad får kedjan att hålla hela vägen? Om alla delar i processen att planera en ny och ombyggd skola. Vad kan vi lära av Glömstaskolan?

11.30-12.10 Samtal och erfarenhetsutbyte kring styrkedjan

12.10-13.15 Lunchmingel

13.15-14.15 Vad är en bra lärmiljö? Vad säger forskningen, vad fungerar och hur kan vi tänka nytt?

14.15-14.45 Funktionsprogrammet som verktyg att förverkliga sin idé. Korta presentationer av några funktionsprogram. Hur kom man dit? Vad valde man bort?

14.45-15.15 Fikamingel

15.15-16.30 Hur blir skolan en viktig del av samhällsbygget? Olika aspekter och lärdomar.

16.30-17.00 Latest latest: Vi presenterar några av de senaste och viktigaste nyheterna för oss som planerar för nya och ombyggda skolor.

17.00-18.30 Mingel och avslutande workshop.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot