Årets stora landsbygdskonferens

Den 15 oktober arrangerar SKL tillsammans med Tillväxtverket årets stora landsbygdskonferens, då vi fördjupar oss i den nya nationella landsbygdspolitiken och diskuterar frågor som kompetensförsörjning, företagsklimat och digitalisering.

Anmäl dig

Den 15 oktober tar vi temperaturen på den nya nationella landsbygdspolitiken. Vi samlar representanter från regeringen, nationella myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhälle och organisationer med intresse för frågor som rör landsbygdens utveckling.

Vi kommer att fördjupa oss i frågor som företagsklimat och digitaliseringens möjligheter i detta, om vägar framåt för att stärka kompetensförsörjningen hos företag på landsbygderna, hur vi kan arbeta med besöksnäring som en kraft för landsbygdsutveckling samt konkreta strategier för att påverka attityder på lokal nivå.

Preliminärt program

09.30–10.00

Registrering och kaffe

10.00–10.10

Välkommen

Anders Knape, ordförande SKL.

10.10–10.15

Vi bekantar oss

Ellinor Ivarsson, SKL och Klas Fritzon, Tillväxtverket, konferensvärdar.

10.15–10.20

Nya insatser för Sveriges landsbygder

Tillväxtverket har i uppdrag att verka för ett samordnat genomförande av den nationella landsbygdspolitiken. Men det är inget myndigheten gör på egen hand. Företag och människor på landsbygderna är beroende av att aktörer på alla nivåer bidrar – tillsammans skapar vi förutsättningar för en livskraftig utveckling.
Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket.

10.20–10.40

Den nationella landsbygdspolitiken

Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

10.40- 11.30

Samtal mellan myndigheter om landsbygdspolitikens genomförande

Sveriges myndigheter och deras verksamhet har stor betydelse för utvecklingen på landsbygderna. Samtidigt huserar myndigheterna fritt inom sina respektive sektorsuppdrag. Är det enklare (och billigare) att nå ut med samhällsnyttigheter i täta miljöer, än vad det är att tillgodose landsbygdernas behov av motsvarande nyttighet? Genom den nya landsbygdspolitiken har Tillväxtverket i uppdrag att i samverkan med 15 särskilt utpekade myndigheter utveckla deras förmåga att synliggöra och hantera landsbygdernas möjligheter och behov.

I detta samtal får vi möta några av myndigheterna och höra om hur de ser på sina roller för landsbygdernas utveckling. Och hur klarar de egentligen en omgång sanning eller bullshit? Publiken kommer att ha möjlighet att påverka inriktningen på samtalet.

Medverkande:

  • Per Wenner, måldirektör, Trafikverket
  • Staffan Forssell, generaldirektör, Kulturrådet
  • Jan Cedervärn, överdirektör, Jordbruksverket
  • Björn Blondell, divisionschef, Post- och telestyrelsen
  • Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket

Samtalet leds av Lars Wikström, avdelningschef, Tillväxtverket.

11.30-12.30

Lunch

12.30-13.15 Parallella seminarier, valbara pass

Du kan också välja att ta del av konferensens utställning istället för att delta på seminarierna.

1. 47 miljoner anledningar att digitalisera landsbygden

Detta seminarium är för dig som är intresserad av digitalisering som en möjlighet att stärka företagsklimatet. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för 47 miljoner kronor under 2019 för att stärka entreprenörskap och företagande på landsbygderna. Dessa insatser kommer att göra skillnad och du har en viktig roll, oavsett om du kommer att driva ett projekt eller vara en viktig part för att ett projekt ska bli till. Under seminariet kommer du att bli informerad om hur digitalisering kan förbättra förutsättningarna att driva företag på landsbygden och för att levandegöra insatserna kommer du att redan under seminariet få testa att ta fram en projektidé tillsammans med övriga deltagare.

2. "Landsbyggare lyfter landsbygden"

Vi vet alla vikten av att arbeta med attityder, utmana normer och skapa en positiv bild av landsbygden. Vi vet också att en attraktiv plats lockar människor, drivna företagare och bidrar med en önskan om att leva på landsbygden. Men hur gör man? Och var börjar man?

Jenny Edvinsson, verksamhetsledare och Eva Jilkén, projektledare, Leader Höga Kusten. Leader Höga Kusten är nominerade till årets placebrander.

3. Hållbar tillväxt kräver planering

Tillväxtskapande samhällsplanering handlar om att stärka regionernas och kommuners förmåga att utveckla platser där företag vill, kan och vågar. Genom våra insatser framkommer ny kunskap vilket ger aktörer på lokal, regional och nationell nivå möjlighet att samverka för ett bättre resultat. Samtidigt behöver Tillväxtverket också utveckla den egna verksamheten för att bättre tillgodose förändrande behov. Kom och var med och påverka hur våra insatser kan utvecklas så att de bättre tillvaratar landsbygdernas specifika förutsättningar och bidrar till en positiv utveckling i fler delar av Sverige.

4. Besöksnäringens betydelse för landsbygden. Hur skapar vi hållbara och attraktiva vandringsleder i hela landet?

Besöksnäringen har stor betydelse för utvecklingen i landsbygderna. Svensk natur lockar – och är en joker i leken i spelet om besökare. Men för att vinna måste det också finnas företag som arbetar med guidning och paketering av naturupplevelser. Kvalitetssäkrade vandringsleder gör naturen tillgänglig för både medborgare och turister. Frågor som diskuteras i seminariet är till exempel hur man gör för att skapa en attraktiv vandringsled och en fungerande organisation.

5. Hur kompetensförsörjer vi Sveriges landsbygder? (2x45 minuter)

Kompetensförsörjning är en utmaning i hela landet, men utmaningen är extra stor i landsbygder på grund av den demografiska utvecklingen. På seminariet kommer vi tillsammans arbeta med olika frågor kopplat till kompetensförsörjning. Det kan handla om brist på yrkesutbildningar, skolavhopp, digital kompetens eller behovs av specialistsköterskor. Du väljer själv vilken fråga du vill arbeta med tillsammans med övriga deltagare. Målet är att gemensamt hitta konkreta vägar framåt och identifiera verktyg, metoder och samarbeten för att skapa en bättre kompetensförsörjning för Sveriges landsbygder.
Passet är ett samarrangemang mellan Tillväxtverket och SKL.

Observera att seminariet löper över båda valbara seminariepass. Väljer du seminariepass 5 kan du inte välja något annat seminariepass.

13.15–13.30

Paus, förflyttning mellan seminarier 

13.30–14.15 Parallella seminarier, valbara pass

Välj mellan något av passen som hölls klockan 12.30 och som nu går i repris.

14.15–14.45

Fika

14.45–14.50

Återsamling i plenum – vad tar vi med oss från seminarierna?

14.50–15.50

Innovation på landsbygder

Förmågan till innovation är en central ingrediens för att klara framtidens samhällsutmaningar – både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Det sägs ofta att innovation bara sker i täta miljöer där många aktörer i det innovationsfrämjande systemet finns. Men är det så? Det verkar finnas goda skäl att uppdatera synen på var innovation sker och vem som gör det? Och behöver vi förändra vårt arbete med att främja det?

I en del av passet – som är en inspelning av podden Landet – samtalar Lina Bjerke, universitetslektor, Internationella Handelshögskolan, Jönköpings universitet och Magnus Börjesson, AgroÖst med Peter Gropman, journalist. Här växlar vi mellan en teori som väcker hopp för landsbygderna, och en praktik som redan hoppat.

Podden Landet

I den andra delen av passet presenterar Lina färska studier om innovationsinsatser på landsbygder.

15.50–16.15

Avslutning

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot