Årskonferens om upphandling av persontransporter

Den 17 januari 2018 bjuder Kollektivtrafikens avtalskommitté in till en heldag för dig som arbetar med upphandling av kollektivtrafik och särskilda persontransporter.

Anmäl dig

Kollektivtrafikens avtalskommitté ingår i samarbetet Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, där SKL är en av parterna. Avtalskommittén har till uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess.

På årskonferensen tas nyheter och exempel på upphandlingar upp för dig som arbetar med frågorna.

Programpunkter

  • Avtalsprocessen. Genomgång av revidering inklusive skoltrafik.
  • Pågatågen. Erfarenheter från upphandlingen.
  • Vad är nytt i LOU, LUF och LUK? Information av Upphandlingsmyndigheten.
  • Så här upphandlade vi särskild kollektivtrafik, Sörmlands län.
  • Vilken insats behövs från KollA för att bättre hantera kommande utmaningar? Gemensam reflektion och diskussion i grupp.
  • Samverkansavtal. Inriktning på kommande regionala träffar.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot