Arv och dödsbo för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

Syftet med kursen är att informera och utbilda om den lagstiftning och praktisk tillämpning som finns inom arvsrätt, dödsbon och vad som gäller kort vid begravning.

Anmäl dig

Innehåll

Under kursdagen informerar och utbildar vi om den lagstiftning och praktisk tillämpning som finns inom arvsrätt, dödsbon och vad som gäller kort vid begravning. Vi har en genomgång av olika scenarion och vid vilka tillfällen som överförmyndare utövar tillsyn och behöver lämna samtycke. Som till exempel när en god man behöver förordnas i olika situationer, saker att tänka på i olika situationer kring arv och testamenten samt vilka intressen som finns att bevaka.

Vi går också igenom lagstiftning och praktisk tillämpning. Bouppteckning, dödsboanmälan, arvskifte, boutredningsman etc. Vi diskuterar praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet.

Preliminära programpunkter och hålltider

08.30-09.00

Registrering och kaffe

09.00-12.00

Vad är ett dödsbo och vilka är dödsbodelägare ?

 • Tillgångar
 • Skulder
 • Försäkringar
 • Värderingsfrågor
 • Fastighet, bostadsrätt, skog etc.
 • Begravning.

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.30

 • Bouppteckning
 • Dödsboanmälan
 • Testamente
 • Arvskifte

14.30-15.00

Kaffe

15.00-16.00

Överförmyndarens olika beslut med anledning av dödsbo

 • Förordnande av god man
 • Samtycke fastighetsförsäljning
 • Samtycke till egendoms fördelning
 • Samtycke till rättshandling
 • Ansökan om boutredningsman
 • Avtal om oskiftat dödsbo
 • Redogörelse till överförmyndaren.

Medverkande

Förbundsjurist Kalle Larsson vid avdelningen för juridik på SKL och Jur. kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma.

Tid

Kursen börjar kl. 09.00, kaffe finns framdukat från kl. 08.30 i samband med registreringen. Kursen avslutas vid 16.00. Efter avslutad kurs finns en föreläsare kvar på plats fram till 16.30 för eventuella frågor.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot