Att fatta svåra beslut och möta motstånd - webbseminarium

SKL erbjuder dig som ledande förtroendevald en seminarieserie i fyra delar med möjlighet att fortsätta samtalet i kommunen eller regionen. Vi vill skapa samtal om svåra prioriteringar inför beslut och ge dig underlag att skapa strategier i de politiska processerna.

Anmäl dig

Teman i hela seminarieserien:

 • 10 september - Ökad delaktighet vid förändringar av välfärdstjänster
 • 9 oktober - Det demokratiska samtalet har fått en hårdare ton
 • 5 november - Att möta andra värderingar och attityder
 • 3 december - Strategier för att inte censurera beslut.

Programinnehåll

Tema den 10 september: Ökad delaktighet vid förändringar av välfärdstjänster

Vid förändringar är medborgardialog en bra strategi för att lyssna, förmedla och lära. Dialog uppfattas av förtroendevalda som mycket viktigt för att skapa öppenhet och transparens. Det är också bra för att öka delaktighet och inflytande. Trots goda ambitioner kan det ändå gå fel och leda till andra konsekvenser än man föreställt sig. Kanske är det nya arbetssätt och arbetsformer som behövs för att möta den förskjutning som sker i det demokratiska samtalet.

Sändningen sker 13.15-14.00.

Inspiratör: Lena Langlet samordnare Demokratifrågor på SKL

Tema den 9 oktober: Det demokratiska samtalet har fått en hårdare ton

Sociala medier är positivt för att mötas, diskutera och bidra till samhällsförändring, men tyvärr är det även ett verktyg som används för hot och hat. Förtroendevalda utsätts också för drev från anonyma personer, och troll. Hur hanterar man ett drev? Likheter och skillnader mellan kritik och drev. Tips hur du kan bli trollresistent och identifiera och hantera ett hatdrev.

Sändningen sker 09.00-09.45.

Inspiratör: Vian Tahir, Nätsäkerhetsexpert.

Tema den 5 november: Att möta andra värderingar och attityder

Övergripande frågor som mänskliga rättigheter, värdegrundsfrågor, allas lika värde och jämställdhet är frågor som både berör och upprör. Värderingar och värdegrundsfrågor kan ge starka reaktioner som kan vara grunden till hot- och hatfulla uttryck. Hur möter jag personer med andra värderingar och attityder?
Hur skapas bra dialoger i dessa möten?

Inspiratör: Lennart Koskinen, professionell medmänniska, före detta biskop och föreläsare

Tema den 3 december: Strategier för att inte censurera beslut

Hat och hot kan innebära att tilliten till din omgivning hamnar i obalans, vilka i din närhet kan du lita på? Det kan vara svårt att identifiera avsändaren och vem som vill mig illa? Hur hanterar jag min rädsla? Vilka strategier kan jag ha för att inte censurera mina beslut?

Sändningen sker 09.00-09.45.

Inspiratör: meddelas senare.

Om webbsändningen och efterföljande diskussioner

 • Varje webbsändning sker under 45 minuter. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under sändningen.
 • Efter sändning kan ni på lokal nivå samtala kring vilka strategier som ni behöver för att trygga och förebygga de politiska processerna.
  • Hur kan du som förtroendevalda agera för att skapa tillit och förtroende i beslut där medborgare och andra i samhället tycker annorlunda?  
  • Vilka strategier kan du ha för att öka din medvetenhet och undvika att ställas inför valet att censurerar dig själv.

Avslutningsvis får ni förslag på frågeställningar av SKL för att kunna fortsätta samtalen, eller arbeta fram strategier.

Ansvariga

Anna-Lena Pogulis, projektledare för hot och hat mot förtroendevalda
Lena Lindgren, projektledare för att stärka och utveckla det politiska ledarskapet.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare
 • Lena Lindgren
  Projektledare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot