Att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda

Förtroendevalda måste ges förutsättningar att verka under trygga förhållanden för att bibehålla en fungerande demokrati. En heldags-konferens om att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda. Inledning av SKL:s ordförande Anders Knape.

Anmäl dig

Programmet delas upp i tre teman

Hot, hat och våld mot förtroendevalda – senaste resultatet 10.00-11.50

 • Politikernas trygghetsundersökning 2018
  Anna Gavell Frenzel och Johanna Viberg, BRÅ
 • SKL:s projekt 4 år – vilken utveckling ser vi i kommuner och regioner?
  Lena Langlet, samordnare för demokratiområdet på SKL
 • Demokratiminister Amanda Lind

Att verka för att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda 12.50-15.00

 • Att tydliggöra ansvar och roller för de förtroendevaldas trygghet
  Ta del av exempel från kommuner och region
 • Hur kan hot och hat förebyggas? Hur kan ärenden och processer planeras?
  Ta del av två lärande exempel
 • Det demokratiska samtalet - kunskap och metoder för att förebygga och motverka desinformation och näthat.
  Henrik Selin – Huvudsekreterare i utredningen Nationell satsning på media- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet.

När det ändå händer 15.00-15.50

 • Polisens Demokrati- och hatgrupp i region Stockholm berättar om sitt arbete
 • Ny lagstiftning

Avslutning

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot