Att främja utveckling av social innovation 2.0, workshop

En workshop om hur vi kan främja utvecklingen av social innovation i samverkan med civilsamhället i våra kommuner, landsting och regioner. Vi ger dig en möjlighet till återkoppling, erfarenhetsutbyte samt framåtsyftande arbete då vi utforskar möjligheterna för att främja social innovation tillsammans med civilsamhället.

Anmäl dig

Program

Programinnehåll 28 september 2017 (PDF, nytt fönster)

Under hela dagen jobbar vi tillsammans med fokus på social innovation och samverkan med civilsamhället. Till vår hjälp har vi den erfarne processledaren Thomas Herrmann, Open Space Consulting tillsammans med Anna-Karin Berglund, SKL.

  • Under förmiddagen utvinner vi kunskap från våra olika erfarenheter av att utveckla nya samarbeten, metoder och sociala innovationer.
  • Under eftermiddagen skapar vi en gemensam agenda och öppnar upp för samtal i tematiska grupper kring att främja utvecklingen av social innovation i våra kommuner, landsting och regioner.
  • Mot slutet av dagen samlas vi för att ta fram dagens viktigaste insikter.

Välkommen!

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot