Att leda fullmäktiges arbete, Malmö

Välkommen till mandatperiodens första presidiekonferens! En dag för dig som sitter i fullmäktiges presidium och vill utveckla ditt uppdrag. Dagen erbjuder fakta, inspiration, reflektion och samtal om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utvecklas.

Anmäl dig

Medverkande är Helena Linde, Anna-Lena Pogulis, och Martin Lidhamn vid SKL samt en fullmäktigeordförande som medverkar vid varje konferens.

Programpunkter

 • Hur gick det i valet 2018?
 • Att leda fullmäktiges arbete

Lunch

 • Presidiets roll
 • Hot och hat mot förtroendevalda
  • Förekomst
  • Hur arbetar man med frågan?
  • Konkreta verktyg
  • Webbutbildning

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Martin Lidhamn
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot