Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, 14-15 januari

Våren 2019 erbjuder Sveriges Kommuner och Landsting en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg.

Anmäl dig

Samma utbildning ges vid ytterligare två tillfällen:

Att leda utvecklingsarbeten, 6–7 mars 2019

Att leda utvecklingsarbeten, 6–7 maj 2019

Utbildningens innehåll

Under utbildningen får du stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra. Områden som berörs är bland annat tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik med mera.

Utbildningstillfällen

Utbildningen består av ett förmöte via Skype, två heldagsseminarier och eftermöte via Skype.

Förmöte via Skype

17 december 2018, klockan 14.00–15.00

Seminarier i Stockholm

14 januari, klockan 09.00–17.00

15 januari, klockan 08.00–16.00

Eftermöte via Skype

12 februari, klockan 14.00–15.00

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot