Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg - tillfälle 2

Våren 2020 erbjuder SKL en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Samma utbildning ges vid två tillfällen under våren. Varje utbildning består av ett förmöte via Skype, två heldagsseminarier och eftermöte via Skype.

Anmäl dig

Utbildningens innehåll

Under utbildningen får du stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra.

Områden som berörs är bland annat tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik mm.

Utbildningstillfällen

Utbildningen består av ett förmöte via Skype, två heldagsseminarier och eftermöte via Skype.

Förmöte via skype

10 mars kl 15-16

Seminarium i Stockholm

31 mars kl 9-17
1 april kl 8-16

Eftermöte via skype

7 maj kl 15-16

Två utbildningar under våren

Utbildningen har begränsat antal platser men det finns två utbildningstillfällen under våren. Det första tillfället börjar med ett förmöte via Skype den 30 januari och sedan seminarium 12-13 februari. Anmälan senast 18 december 2019.

Utbildningstillfälle 1: Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot