Att leda utvecklingsarbeten, utbildning

Under hösten erbjuder SKL en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg.

Anmäl dig

Under utbildningen får du stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra. Områden som berörs är bland annat tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik med mera.

Utbildningsträffar

Utbildningen består av ett förmöte via Skype, två heldagsseminarier och eftermöte via Skype.

Förmöte Skype: 22 augusti klockan 15.00-16.00

Seminarium i Stockholm: 30 augusti klockan 09.00-17.00, 31 augusti klockan 08.00-16.00

Eftermöte Skype: 1 november klockan 13.00-14.00

Om antalet sökande överstigen antalet platser kommer vi att göra ett urval som ger bästa möjliga sammansättning av gruppen. Bekräftelse om plats på utbildningen skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdag och fakturering sker efter utbildningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot