Att vidta åtgärder och planera för minskat trafikbuller

En dag där fokus ligger på att sprida kunskap om vikten av att vidta åtgärder och att arbeta strategiskt med trafikbuller.

Anmäl dig

Inbjudan: Att vidta åtgärder och planera för minskat trafikbuller (PDF, nytt fönster)

Syftet med konferensen är att sprida kunskap om att det är viktigt att arbeta strategiskt med trafikbuller. Utöver att arbeta strategiskt med buller handlar det om att genomföra åtgärder i de mest utsatta miljöerna. Det har hänt mycket inom området de senaste åren och vi vill med denna konferens visa på de kunskaper som vunnits inom området, särskilt på åtgärdssidan, men också lyfta vikten av en bred kunskap i kommunerna då bulleraspekterna måste integreras tidigt i planeringen för att skapa goda ljudmiljöer.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot