Barnets röst i det sociala arbetet

Barnets bästa ska vara vägledande i allt arbete socialtjänsten gör inom barn och unga. Men hur vet vi att det vi gör är det bästa för barnet? Under dagen går vi igenom några av de verktyg som finns tillgängliga idag och diskuterar även hur resultaten bäst kan integreras i socialtjänstens utvecklingsarbete.

Anmäl dig

Du kan delta på plats eller via webbsändning.

Innehåll

Under dagen går vi igenom några verktyg, hur de fungerar och hur vi kan använda svaren för att utveckla verksamheten? Verktygen vi går igenom är:

  • Barnsam i Karlskrona och Västernorrlandsmodellen - två metoder för att öka barnets delaktighet.
  • Verktyget Viewpoint som används i Skottland, Australien och Kanada för att fånga in barn och ungas synpunkter. I Skottland är det integrerat med deras motsvarighet till BBIC.

Under dagen summerar också Allmänna Barnhuset sitt fleråriga utvecklingsarbete för att stärka socialtjänsten i sitt arbete med att lyssna på barn för utveckling av socialtjänsten.

Vidare presenterar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys sitt nyligen avslutade projekt om uppföljning av barn och unga inom socialtjänsten och omotiverade skillnader mellan flickor och pojkar. Även erfarenheter från utvecklingsprojektet Webbkollen Barn och Unga berörs.

Föreläsare

Några av föreläsarna är:

  • Birgitta Svensson, lektor i socialt arbete på Karlstads universitet
  • Maria Branting, myndigheten för vård och omsorgsanalys
  • Murray Davies, The Viewpoint Organisation.

Frågor om anmälan
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot