BEA- Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

Anmälan och inbjudan publiceras 29 augusti 2017.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot