BEA- Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

Anmäl dig

Inbjudan BEA-Bestämmelser för arbetstagare i arbetmarknadspolitiska insatser (PDF, nytt fönster)

Innehåll

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet, BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

Kursen tar även upp skillnaden mellan BEA T och HÖK/AB samt översiktligt hur lagen om anställningsskydd påverkar arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Observera att löneberäkning och frågeställningar kring det inte kommer tas upp i denna kurs.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot