Besöksnäring på agendan

Årets nationella dialog om samhällets roll i besöksnäringens utveckling har temat Hållbart hela vägen - från globala mål till lokala strategier och genomförande. Dagen arrangeras i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism den 4 december 2019.

Anmäl dig

Om programmet

Under dagen lyfter vi viktiga dilemman i fråga om hållbarhet och turism. Vi diskuterar vilken roll offentliga aktörer, såväl politiker som tjänstepersoner inom olika sektorer har samt delar spännande initiativ från aktörer från olika delar av landet som påbörjat sin resa mot mer hållbara destinationer.

Besöksnäring på agendan 2019, program och inbjudan

Mingel och prisutdelning av Stora turismpriset 2019

Konferensdagen avslutas med utdelning av Stora Turismpriset, som Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism delar ut.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot